Budowa linii energetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki

  • narew-lomza-ostroleka-m120-3

Przedmiotem zamówienia był montaż i stawianie słupów kratowych dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400 kV pomiędzy stacją elektroenergetyczna Olsztyn Mątki a stacją elektroenergetyczną Olsztyn.

Zlecenie obejmowało montaż konstrukcji słupów kratowych.

Termin realizacji: 2016

Comments are closed.