Projekty Unijne

bez-tytulu

 

Wdrożenie innowacji usługowej w firmie MLELECTRIC szansą na jej wzrost konkurencyjności na rynku krajowym” – program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej nr. 1 „Konkurencja i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.

 

Cel projektu: Wdrożenie do działalności firmy znacząco ulepszonej usługi związanej z przeciąganiem przewodów elektroenergetycznych: fazowych i światłowodowych na liniach najwyższego napięcia 400 kV.

Planowane efekty: Wdrożenie znacząco ulepszonej usługi przeciągania przewodów elektroenergetycznych oraz światłowodowych na liniach najwyższego napięcia 400 kV. Korzyści wdrożenia to przede wszystkim obniżenie kosztów realizacji prac, mniejsza ingerencja w środowisko naturalne, a poprzez wdrożenie mobilnej aplikacji poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników.Realizacji projektu będzie stanowić dla firmy rozszerzenie jej portfolio usługowego oraz wzrost konkurencyjności na rynku krajowym. To również szansa dla przedsiębiorstwa na kreowanie dalszych przychodów z tytułu eksportu.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 966 001,44 zł.

Wartość projektu: 3 515 349,65 zł.

Comments are closed.