Projekty Unijne

Zrzut ekranu 2022-02-17 133356

 

„Działalność eksportowa firmy MLElectric jako nowe możliwości rozwoju jej działalności gospodarczej” – program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

 

Cel projektu: wdrożenie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności eksportowej firmy MLElectric.

 

Planowane efekty: nawiązanie współpracy z kontrahentami z rynków zagranicznych w szczególności z rynku niemieckiego i szwedzkiego.

 

Całkowita wartość projektu: 627 609,00 zł.

 

Comments are closed.