Przeciąganie przewodów fazowych i odgromowych na liniach NN

Kompleksowe wykonanie inwestycji związanych z zawieszaniem lub wymianą przewodów na liniach najwyższego napięcia 400 kV. Prace są wykonywane z zastosowaniem ulepszonej metody przeciągania przewodów, która umożliwia znaczne ograniczenie kosztów oraz czasu potrzebnego na zrealizowanie zadania.IMG_2019

Linie 400 kV stanowią główne narzędzie operatora sieci do przesyłu energii na duże odległości. Sieć 400 kV z punktu widzenia państwa jest siecią krytyczną, dlatego ważne jest, aby prace były na niej realizowane w jak najkrótszym czasie. W tym celu została opracowana metoda polegająca na wydłużeniu odcinków na których przeciągane są przewody, co znacznie skraca potrzebny czas na realizację zadania przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Metoda została opracowana na potrzeby linii 400 kV, jednak można ją z powodzeniem stosować na wszystkich liniach wysokiego napięcia 110 – 400 kV.

Prace realizujemy na:

  • Przewodach fazowych
  • Przewodach odgromowych
  • Przewodach OPGW
  • Kablach światłowodowych samonośnych ADSS

Comments are closed.