Wymiana izolacji porcelanowej na kompozytową na liniach 110 kV

400kv-dobrzen-trebaczew-remont

W 2020 roku na rzecz Energa Operator S.A. Oddział Gdańsk zostało zrealizowane zadanie pod nazwą „Wymiana izolacji porcelanowej na kompozytową na linii napowietrznej WN wraz z osprzętem i mostkami roboczymi na linii napowietrznej WN nr 1435 relacji Gdańsk II – Basen Górniczy, nr 1480 relacji Gdańsk II – Ostrów, nr 1481 relacji Ostrów – Gdańsk Błonia, nr 1482 relacji Basen Górniczy – Gdańsk Błonia” realizacja zadania obejmowała:

– wymianie izolacji na 110 kV – 400 szt. łańcuchów izolatorów;

– wymianie mostków roboczych na przewodach fazowych linii 110 kV;

– wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

Comments are closed.