Wykonanie prac remontowych na liniach napowietrznych 110 kV

  • wykonanie_prac_remontowych_1
  • wykonanie_prac_remontowych_2

W 2020 roku dla Energa Operator S.A Oddział w Koszalinie zostały zrealizowane zadania, które obejmowały:

– wymianę uszkodzonych kątowników na linii 110 kV;

– oczyszczenie i konserwację fundamentów na linii 110 kV ;

– odbudowę uziemień na 16 liniach 110 kV;

– wykonanie pomiarów napięć rażenia.

Comments are closed.