Pionowanie obrotowe 110kV

  • pionowanie-obrotowe-s

Pionowanie słupa M170 serii PSK-2/240 na linii Hermanowice-Groszowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze. Ze względu na harmonogram prowadzonych prac liniowych niezbędne było postawienie słupa bez likwidacji starej linii. Wymieniane przewody zostały rozciągnięte a w powstałe miejsce można było postawić słup wraz z ramionami. Po umocowaniu słupa na kotwach stare przewody robocze zostały wrzucone na rolki nowej konstrukcji a tym samym przygotowane do przeciągnięcia nowych przewodów wysokotemperaturowych.

Comments are closed.