Budowa linii 110kV Hermanowice-Groszowice

  • budowa-110kv-hermanowice

Na przełomie 2013/2014 wykonaliśmy budowę odcinka linii 110kV relacji Hermanowice-Groszowice z wcięciem do GPZ Gracze. Zlecenie obejmowało 30 stanowisk do kompleksowego montażu oraz pionowania na odcinku jedno i dwutorowym.

Comments are closed.