Budowa linii 2×400 kV relacji Chełm – Lublin Systemowa

  • Lublin_Systemowa_2

Przedmiotem zamówienia był montaż i stawianie słupów kratowych dwutorowej linii napowietrznej 400 kV pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi Chełm i Lublin Systemowa.

Zlecenie obejmowało montaż konstrukcji słupów kratowych.

Łączna masa zmontowanych stanowisk konstrukcji 2000 ton.

Termin realizacji: 2020-2021

Comments are closed.