Budowa 400kV Narew-Łomża-Ostrołęka

Więcej

  • narew-lomza-ostroleka-m120-1
  • narew-lomza-ostroleka-m120-2
  • narew-lomza-ostroleka-m120-3

Połączenie stacji Narew i stacji Ostrołęka jest przedsięwzięciem zróżnicowanym w zakresie rozwiązań technicznych, w którym wyróżnić można trzy charakterystyczne fragmenty:

  • od stacji Narew do planowanego słupa nr 4/P0 w rejonie miejscowości Daniłowo Duże linia poprowadzona zostanie na wspólnych konstrukcjach z linią 400 kV Narew – Miłosna, przy czym od słupa 361 do stacji Narew będzie wykorzystywała aktualnie nieczynny tor linii istniejącej linii
  • od planowanego słupa nr 4/P0 do planowanej stacji 400/110 kV Łomża przewiduje się budowę linii na konstrukcjach jednotorowych
  • od projektowanej stacji Łomża do stacji Ostrołęka przewiduje się budowę linii na konstrukcjach dwutorowych, wspólnie z linią Ostrołęka – Łomża

Comments are closed.